Fetal MRI

انجام ام آر آی از جنین یکی ار پیچیده ترین آزمون های تصویربرداری ام آر آی است و نیازمند آمادگی بسیار دقیق بیمار، دقت عمل کارشناس ام آر آ...

Liver

پیشرفتهای تکنیکی ازنظر سخت افزار ونرم افزاردرMRI باعث شده است که سکانسهای پالسی سریع جهت کاهش یا حذف آرتیفکتهای حرکتی که قبلا در تصویرب...

MNS

در حالت عادی فرکانس تصویربرداری در MRI بر روی فرکانس رزونانس هیدروژن معادل ۶۴MHz تنظیم شده است. با این حال در برخی موارد می توان با تغی...

FOCUS

تکنیک FOCUS یک تکنیک جمع آوری اطلاعات در تصویربرداری دیفیون است که به منظور کاهش بهم ریختگی تصویر، افزایش رزولوشن فضایی، و کاهش زمان اس...