آرتیفکت وابسته به جریان

آرتیفکت حرکتی حاصله از پالسیشن عروق، تاثیر خود را به صورت حرکت دوره ای روی تصویر می گذارد، به این معنی که برای مثال اگر در ناحیه ی شکم در حال تصویربرداری هستیم و جهت فاز جلو به عقب بوده و آئورت در این ناحیه پالسیشن دارد، آرتیفکت آن به…

اثرات دی الکتریک

همان طور که طول موج امواج الکترومغناطیسی ابعاد ناحیه ای از بدن که تصویربرداری می شود را تعیین می کند، ممکن است نواحی روشن و تیره ای به دلیل عدم توانایی عبور موج به درون بدن یا توانایی موج برای رسیدن به ناحیه ای ایجاد شود. این امر بیشتر در…

خطاهای موجود در دیتا

این آرتیفکت در اثر یک خطای محاسباتی در پردازش دیتای مرتبط با یک برش تصویری در فضای k است. نتیجه وجود آرتیفکت در یک تصویر و نبود آن در سایر تصاویر و مقاطع است. راه های از بین بردن آرتیفکت: حذف خطای گسسته و میانگین گیری دیتاهای همسایگی تکرار سکانس…

Geometric Distortion

Geometric Distortion از نتایج غیر خطی بودن گرادیان و افت قدرت آن می باشد. یک گرادیان در واقعیت، پیک تعدیل شده ای داشته و باعث ایجاد دیستورشن می شود. اما مقادیر کم این آرتیفکت اجتناب ناپذیر و قابل چشم پوشی است. اگر این امر بیش از حد بوده و برای…

آرتیفکت غیر خطی بودن گرادیان

گرادیان های ایده آل خطی عمل می کنند. یعنی به ازای واحد مسافت مقدار مشخص و دقیقی به میدان مغناطیسی مگنت دستگاه اضافه یا کم می کنند. اما به جرات می توان گفت در حال حاضر گرادیان ایده آل وجود ندارد و بهترین گرادیان ها به خطی بودن نزدیکتر می…