دیامغناطیس، پارامغناطیس، فرومغناطیس

  پذیرفتاری مغناطیسی نشان می دهد هر ماده ای درون میدان مغناطیسی، چگونه خاصیت مغناطیسی می یابد. بر این اساس مواد به سه دسته تقسیم می شوند: دیامغناطیس: موادی بدون الکترون غیر جفت و دارای پذیرفتاری مغناطیسی منفی . اکثر مواد و بافت های بدن از این نوع اند. پارامغناطیس:…

آرتیفکت partial volume averaging

مفهوم این آرتیفکت مرتبط با تصویربرداری های مقطعی نظیر سی تی اسکن و MRI می باشد. با ذکر مثال زیر به شرح مختصر این آرتیفکت یا پدیده می پردازیم: در شکل شماتیک زیر دایره های زرد را بافت اسکار و دایره های قرمز را بافت عصبی فرض کنید که در…

بخش اول- اصول پایه و فیزیکی ام آر آی قلب

  کاردیاک ام ار یک بررسی کامل از قلب به شمار می رود و امروزه در کشور های پیشرفته بصورت روتین استفاده میشود.در بررسی که EURO CMR انجام داده است نتایجی که از کاردیاک ام ار بدست امده است در ۶۰% بیماران تاثبر قابل ملاحظه ای در مدیریت درمان انها…

حاملگی

بیماران حامله و آزمون MRI: تصویربرداری MRI از بیش از ۳۰ سال پیش برای تصویربرداری ابنورمالی های مادر و جنین استفاده می شده است و در این مسیر ابزار سودمندی برای بررسی بیماری این دو به شمار می رود. در ابتدای این امر برخی مشکلات تکنیکی به دلیل حرکات جنین…

KNEE MRI

  آناتومی مفصل زانو: این مفصل بزرگترین مفصل بدن میباشد که توسط یک کپسول مفصلی .یکسری رباطها و عضلات تقویت ومحافظت میگردد     مهمترین عناصر آناتومیک آن شامل موارد زیر میباشد: ۱-ACL ligament این رباط از یک طرف به قسمت داخلی کوندیل خارجی فمور واز طرف دیگر به قدام…