ام آر ای فارسی یک بستر علمی ،آموزشی ،تحقیقاتی با هدف بهبود دانش در حوزه تصویربرداری ام ار ای می باشد. مخاطبین ما اساتید ،کارشناسان ،دانشجویان و همه عزیزان فعال و علاقه مند به مباحث حوزه تصویربرداری ام ار ای می باشند