رادیولوژیستدکتر عباس ارجمند شبستری

رادیولوژیست

فلوشیپ MRI و CTScan قلب وعروق از امریکا


 

  دکتر لیلا کیانی

  متخصص رادیولوژی

  فلوشیپ  Breast MRI


دکتر مهیار غفوری

متخصص رادیولوژی

عضو انجمن رادیولوژی آمریکا

فلوشیپ از دانشگاه UBC کانادا

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران


 

 دکتر ایرج هنربخش

متخصص رادیولوژی

رئیس دپارتمان رادیولوژی بیمارستان پارس


دکتر منصور فاتحی

متخصص رادیولوژی

فلوشیپ تصویربرداری اسکلتی عضلانی از دانشگاه مریلند

بورد انفورماتیک تصویربرداری از امریکا


دکتر سعید شبانیان

متخصص رادیولوژی