یکی از مشکلات موجود در بخش های MRI مشکلات مربوط به کویل های آن و نحوه کار با آنهاست. به طور معمول کویل ها به طور اختصاصی برای قسمت های خاصی از بدن و برای افراد با وزن متوسط طراحی می شوند بنابراین گاها تصویربرداری از افراد با وزن بالا و یا تصویربرداری از برخی نواحی بدن که کویل اختصاصی برای آنها طراحی نشده با دشواری هایی همراه است. همچنین مشکلات دیگری چون پوشش نامناسب کویل و راحت نبودن آنها برای بیمار، روند تصویربرداری را دشوارتر می سازد.

اخیرا کمپانی GE با طراحی و ارائه کویل های Air در صدد غلبه بر این مشکلات بر آمده است. ظاهر این کویل ها بصورت تکه ای از پارچه یا پتو بوده که به راحتی بر روی بیمار قرار گرفته و یا دور ناحیه تصویربرداری پیچیده می شود. طراحی خاص المان های گیرنده تعبیه شده در این کویل ها، موجب انعطاف پذیری بسیار بالا و کاهش ۶۰ درصدی وزن این کویل ها شده که علاوه بر سهولت کار با آنها، موجب راحتی بیمار در زمان اسکن می گردد. همچنین انعطاف پذیری این کویل ها موجب می شود تا المان های گیرنده کاملا به بدن نزدیک باشند که این امر موجب افزایش سیگنال دریافتی و متعاقبا افزایش کیفیت تصاویر خواهد شد.

اگر بخواهیم از دید فنی به این خانواده از کویل ها نگاه کنیم اولین نکته ای که به ذهن می رسد این است که امکان دارد انعطاف پذیری آنها موجب همپوشانی کانال های گیرنده کویل شده و انتظار می رود این همپوشانی باعث افت سیگنال دریافتی در المان های کویل شود، اما طراحی خاص المانهای این کویل ها موجب می گردد حتی در صورت همپوشانی، شاهد افت سیگنال نباشیم. در حال حاضر این کویل ها دارای بیشترین تعداد المان های گیرنده و بیشترین ناحیه پوشش دهی در بین کویل های موجود در بازار است که این امر بسیار به ارزش این کویل ها می افزاید.

امکان دیگری که کویل های Air فراهم می کنند قابلیت Air Touch است. در این  تکنولوژی سیستم با سنجش میزان تماس کویل با بدن، حجم بدن بیمار و ناحیه پوشش دهی کویل را بطور اتوماتیک تشخیص داده و پارامترهای اسکن را بطور اتوماتیک طبق اطلاعات بدست آمده تنظیم می کند. این قابلیت علاوه بر سهولت و تسهیل تصویربرداری، موجب می شود تا برای هر بیمار با جثه متفاوت بهترین تنظیمات تصویربرداری استفاده گردد.

 

 

 

تهیه کننده: جناب آقای امیر افتخاری