ایمپلنت ها

ایمپلنت های منع شده: ایمپلنت های فعال شده به صورت مکانیکی، الکتریکی و مغناطیسی از قبیل: باتری قلبی، تحریک کننده ی عصبی، ایمپلنت گوش و تراشه های فلزی درون چشم.اگرچه برخی مراکز بیماران دارای باتری قلبی را نیز در شرایط خاص اسکن می کنند، اما شما همچنان باید این مورد…