۴D-TRANCE

                تصویربرداری بدون ماده حاجب از عروق مغزی           این آپشن از تکنیک Time-resolve  برای آنژیو گرافی بدون ماده حاجب استفاده میکند و علاوه بر احساس راحتی برای بیمار به ما اجازه میدهد تا آناتومی عروق مغزی را با استفاده از یک کنتراست ذاتی در آن مشاهده کنیم.…