۳D NERVE

این آپشن برای بهبود کیفیت تصاویر شبکه عصبی بازویی و شبکه عصبی کمری بوجود آمده است. ۳D NERVE VIEW  تصویر T2 TSE  با رزولوشن بسیار بالا تولید میکند  و با استفاده از روش BLACK – BLOOD  با تکنیک STIR  سیگنال های نا خواسته ورید ها را کاهش میدهد. در  این…