شیمینگ و ایجاد یکنواختی

هنگامی یک دستگاه MRI خریداری شده و به مرکز جدید منتقل و راه اندازی می شود، به دلیل وجود اجسام فلزی، سیم ها و تجهیزات مکان جدید و ... یکنواختی قبلی شرکتی خود را از دست داده است. همچنین میدان مغناطیسی دستگاه های اطراف دستگه جدید نیز می تواند یکنواختی…

یکنواختی میدان مغناطیسی دستگاه و اهمیت آن

هموژنیتی به یکنواختی میدان مغناطیسی دستگاه در مرکز آن و در فواصل یکسان از مرکز و در صورت عدم وجود چیزی درون آن گفته می شود و با واحد PPM اندازه گیری می شود. توجه کنید که ارقام ارائه شده توسط شرکت های سازنده ممکن است در فواصل مختلف ذکر…