MAVRIC SL

MAVRIC SL این آپشن یک تصویربرداری سه بعدی چند طیفی محسوب می شود که موجب کاهش آرتیفکت پذیرفتاری ناشی از وجود ایمپلنت های فلزی در بدن می گردد در تصویربرداری چند طیفی (Multi-Spectral) از قطارهای اکوی Interleaved متعدد با فرکانس ارسال و دریافت offset استفاده می شود تا پراکندگی فرکانسی…