آرتیفکت غیر خطی بودن گرادیان

گرادیان های ایده آل خطی عمل می کنند. یعنی به ازای واحد مسافت مقدار مشخص و دقیقی به میدان مغناطیسی مگنت دستگاه اضافه یا کم می کنند. اما به جرات می توان گفت در حال حاضر گرادیان ایده آل وجود ندارد و بهترین گرادیان ها به خطی بودن نزدیکتر می…
MultiVane XD تصویربرداری بدون آرتیفکت حرکتی حرکت عضو همیشه یک عامل مخرب در تصویربردای MRI بوده است. در این بین حرکتهای غیر ارادی روده و تنفس در حال انجام MRI  باعث عدم تشخیص دقیق  ضایعه و  متعاقب آن باعث تکرار آزمایش میشوند. تکنولوژی MultiVane XD در PHILIPS MRI به ما…