مقایسه ی سکانس اسپین اکو و گرادیان اکو

به طور خلاصه هر کدام از این دو سکانس پالسی مزایا و معایب خاص خود را دارند. سکانس پالسی گرادیان اکو معمولا سریعتر است اما SNR کمتری نسبت به اسپین اکو دارد. به دلیل پالس های RF کوچکتر گرادیان اکو میزان SAR کمتری برای بیمار دارد. همچنین سکانس های اسپویل…

کنتراست تصویر در اسپین اکو

دو پارامتر اصلی قابل کنترل در سکانس پالسی اسپین اکو برای تعیین وزن تصویر TR و TE هستند. در این مطلب نشان خواهیم داد چگونه با ایجاد تغییر در این پارامتر ها وزن T1 یا T2 در اسپین اکو به دست می آید. استفاده از TR برای تعیین کنتراست T1:…

Spin Echo

بسیاری از سکانس پالسی مورد استفاده در MRI بر پایه ی سکانس پالسی اسپین اکو هستند. در این بخش به نحوه ی تشکیل اسپین اکو خواهیم پرداخت. در این سکانس ابتدا یک پالس RF با زاویه چرخش ۹۰ درجه به مقطع مورد نظر ارسال می شود و ممان مغناطیسی طولی…