زمان اسکن در اسپین اکو

فرمول زمان اسکن در سکانس پالسی اسپین اکو مطابق شکل زیر است: ابتدا در مورد پارامتر TR بحث می کنیم: همان طور که همگی مطلع هستیم TR از عوامل تاثیر گذار روی زمان اسکن در اکثر سکانس های پالسی است. TR به معنای فاصله ی زمانی بین دو پالس RF…

MAVRIC SL

MAVRIC SL این آپشن یک تصویربرداری سه بعدی چند طیفی محسوب می شود که موجب کاهش آرتیفکت پذیرفتاری ناشی از وجود ایمپلنت های فلزی در بدن می گردد در تصویربرداری چند طیفی (Multi-Spectral) از قطارهای اکوی Interleaved متعدد با فرکانس ارسال و دریافت offset استفاده می شود تا پراکندگی فرکانسی…

T1 FLAIR BLADE

سکانس T1‌ اسپین اکو یکی از پر کاربرد ترین سکانس های تصویربرداری MR می باشد. با این حال این سکانس تا حد زیادی مستعد آرتیفکت هایی چون آرتیفکت حرکتی و جریان و پذیرفتاری مغناطیسی بوده که موجب افت کیفیت تصاویر و حتی گاهی شبیه سازی پاتولوژی می شود. یکی از…

PROMO

یکی از دغدغه های موجود در تصویربرداری MR حرکات بیمار بوده که ممکن است بصورت ارادی و یا غیر ارادی ایجاد شده و حوجب افت شدید کیفیت تصاویر گردد. متداول ترین روش کاهش آرتیفکت حرکتی استفاده از روش PROPELLER یا BLADE می باشد. اما در مواردی که نیاز به انجام…
1 2 3 5