FREEZEit StarVIBE

در دنیای تصویربرداری MR امروزی نیاز مبرمی برای داشتن تصاویر ایزوتروپیک با ابعاد زیر یک میلی متری پیکسل برای دیدن جزئیات ریز، علی الخصوص در تصویربرداری از مغز و گردن وجود دارد. (بیشتر…)