PHILIPS MR COILS

part 1:  dStream Flex L coil   امروزه استفاده کردن از کویلهای flex  در آزمایشات ام آر آی متداول شده است . از مزیتهای این کویلها بکارگیری آنها در جاهاییست که کویلهای  حجمی توانایی قرار گرفتن در آن منطقه را ندارند ویا به علت شرایط positioning  بیمار امکان استفاده از کویل…

طرح ریزی انجام یک MRI مغز با پروتکل مخصوص برای بیماران مبتلا به epilepsy

  اندیکاسیون های انجام MRI مغز با پروتکل مخصوص برای بیماران مبتلا به epilepsy: شروع تشنج های جزئی در هر سنی تشنج عمومی و غیر خاص در سال اول زندگی یا بزرگسالی دشواری در کنترل تشنج ها با اولین خط دارویی آنتی اپیلپتیک (AEDs) از دست دادن کنترل تشنج و…