Diffusion weighted MRI

  دیفیوژن یک سکانس نیست بلکه یک کنتراست است. همانطور که کنتراستT1 و T2 بر اساس اختلاف زمان آسایس T1 و T2 بافتهای مختلف و کنتراست PD بر اساس غلظت و فراوانی پروتون هیدروژن در بافتهای مختلف است؛ واژه ی دیفیوژن به معنی انتشار است و کنتراست دیفیوژنی نیز بر…

دانلود نرم افزار SPM برای پردازش دیتای تصویربرداری fMRI

اف‌ام‌ آر آی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی (به انگلیسی: Functional Magnetic Resonance Imaging) مشهور به fMRI نام نوعی روش تصویربرداری در ام آر آی است. در این روش تصاویری متناوب از مغز در حال فعالیت و سپس در حال استراحت گرفته می‌شود و از یکدیگر بطور دیجیتالی تفریق می‌گردند،…

fMRI

این تکنیک به سرعت تبدیل به یک ابزار محبوب جهت اندازه گیری فعالیت مغز شده است. و به وسیله رفتارهای عمل (Task ) با وضوح ۲_۵ میلیمتری بخشهای فعال مغز را آشکار می کند این بدین معناست که مناطق فعال مغز با فاصله ۲_ ۵ میلیمتری از همدیگر قابل تشخیص…