FOCUS

تکنیک FOCUS یک تکنیک جمع آوری اطلاعات در تصویربرداری دیفیون است که به منظور کاهش بهم ریختگی تصویر، افزایش رزولوشن فضایی، و کاهش زمان اس...

PROMO

یکی از دغدغه های موجود در تصویربرداری MR حرکات بیمار بوده که ممکن است بصورت ارادی و یا غیر ارادی ایجاد شده و حوجب افت شدید کیفیت تصاویر...