تازه ها

Multi Nuclear Spectroscopy

در حالت عادی فرکانس تصویربرداری در MRI بر روی فرکانس رزونانس هیدروژن معادل ۶۴MHz تنظیم شده است. با این حال در برخی موارد می توان با تغییر فرکانس سیستم به بررسی هسته اتم های دیگری پرداخت. در سکانس های خانواده MNS به بررسی طیف سنجی اتم های مختلف پرداخته می شود. جدول زیر فرکانس رزونانس اتم های مختلف را مشخص نموده است.

 

MNS شامل سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز برای بدست آوردن و نمایش سیگنال های حاصل از اتم ۳۱P می باشد. این روش امکان طیف سنجی در سه حالت Slice Selective شامل Echo CSI و FID CSI و Spin Echo را فراهم می کند. سکانس های خانواده MNS شامل موارد زیر می باشد:

 

Echo CSI

توالی ECHO CSI شامل پالس های ۹۰-۱۸۰ بوده که یک اسپین اکو تولید می کند. این توالی برای انجام آزمون های CSI بدون Localization اضافه (مانند آنچه در STEAM CSI و PRESS CSI وجود دارد( مناسب است

 

FID CSI

توالی FID CSI یک توالی تک پالس بوده که به دو حالت انجام می شود. در حالت اول می توان از یک پالس بدون انتخاب برش برای بدست آوردن یک FID‌ از کل ناحیه حساس کویل استفاده و در حالت دوم می توان از یک پالس انتخابی برای تهیه یک FID‌ از یک برش خاص استفاده نمود. این توالی برای انجام آزمون های CSI برای بررسی گونه هایی با زمان آسایش T2 کوتاه که بررسی آنها نیاز به زمان اکوی بسیار کوتاه دارد مناسب است. برای آنالیز طیفی این تکنیک Phasing مرتبه اول مورد نیاز است.

 

Spin Echo

توالی Spin Echo از یک جفت پالس اسپین اکوی Self-Refocus برای دریافت اکو از یک یا چند برش استفاده می شود. پالس های استفاده شده دارای TE ثابتی برابر با ۲٫۵ms و زوایای چرخش ۲۰, ۳۰, ۴۵, ۶۰, و ۹۰ درجه می باشد. این پالس ها برای بدست آوردن طیف فسفر از یک حجم CSI برابر با ۳×۳×۳ cc بهینه شده است. این توالی برای انجام آزمون های CSI چند هسته ای برای بررسی گونه هایی با زمان آسایش T2 کوتاه که بررسی آنها نیاز به زمان اکوی بسیار کوتاه دارد مناسب است.

 

 

تهیه کننده: جناب آقای افتخاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *