LIVER LAB

An Efficient Workflow For Quantifying Hepatic Lipid And Iron Deposition Using Liver Lab   مقدمه طی دهه های گذشته تصویربرداری MRI توانایی فوق العاده ای را در آشکارسازی و اندازه گیری بیماری منتشر کبد(diffuse liver disease) از خود نشان داده است که اولین کاربرد آن در ارزیابی hepatic steatosis و…

RADIAL VIBE

Improving the robustness of T1 weighted MRI using radial vibe   علیرغم پیشرفت های فوق العاده ای که تصویربرداری MRI در دهه های گذشته داشته است یکی از محدودیت های این روش تصویربرداری به صورت روتین حساسیت آن نسبت به حرکت است که این مسئله نیازمند عدم تحرک(بی حرکتی مطلق)…

DISCO

تکنیک DISCO یک تکنیک تصویربرداری سه بعدی تک اسلب بوده که در آن به منظور کاهش زمان اسکن از روش های کاهش نمونه برداری اتفاقی و View Sharing استفاده می شود. از این تکنیک برای بدست آوردن تصاویر با رزولوشن زمانی بالاتری نسبت به تکنیک های مولتی فاز دیگر که…

MR TOUCH 2

تکنیک MR TOUCH شامل سکانس تصویربرداری ویژه و نیز قطعات سخت افزاری مربوط به MR Elastography می باشد. در این روش می توان میزان سختی و قوام بافت های مختلف در بدن را اندازه گیری کرد. یکی از پرکاربردترین موارد الاستوگرافی، بررسی کبد به منظور بررسی فیبروز کبدی می باشد.…

IDEALIQ

این پروتکل یک توالی ۳D LAVA Flex  بصورت  Multi Echo است که بر اساس پدیده دیکسون تصاویر In Phase، Out of Phase،  Water، و Fat را در چند اکوی متفاوت تهیه می نماید. علاوه بر این تصاویر، پروتکل به صورت خودکار بر اساس اطلاعات خاصل از اکوهای مختلف، بازسازی های…
1 2 3 35