تکنیک, سکانس های پیشرفته MRI

KNEE MRI

 

آناتومی مفصل زانو:
این مفصل بزرگترین مفصل بدن میباشد که توسط یک کپسول مفصلی .یکسری رباطها و عضلات تقویت ومحافظت میگردد

 

 

مهمترین عناصر آناتومیک آن شامل موارد زیر میباشد:
۱-ACL ligament
این رباط از یک طرف به قسمت داخلی کوندیل خارجی فمور واز طرف دیگر به قدام ناحیه اینترپلاتوی تیبیا متصل میشود ومسئول حفظ پایداری تیبیا در حرکت ولغزش غیر طبیعی به جلو ولغزش غیر طبیعیه فمور به عقب است.این رباط نازکتر از رباط هم نام خلفی خود است از این رو بیشتر آسیب میبیند ومعمولا آسیب آن همراه با درد.افیوژن در مفصل زانو قفل کردن مفصل و خالی کردن پا میباشد
۳-PCL ligament
این رباط از یک طرف به قسمت خارجی کندیل داخلی واز یک طرف به ناحیه اینترپلاتوی خلفی میچسبد ومعمولا کمتر دچار آسیب می گردد و ممکن است همراه با کندن قطعه ای از استخوان محل اتصالش باشد
۳-مینیسکهای داخلی وخارجی که بافت های ژلاتینی .غضروفی بین تیبیا وفمور میباشند ومعمولا به دنبال تروما وآرتروز وتیز شدگی کرست اینتر توبرکولار تیبیا دچار آسیب میگردند.از لحاض شکل مینیسک داخلی وخارجی معمولاcشکل وoشکل میباشند
۴-LCL andMCL ligaments
این رباط ها معمولا در خارج وداخل مفصل قرار دارند واز مفصل محافظت میکنند ومعمولا به دنبال تروما وحرکت یکدفعه ای عرضی مفصل زانو بالاخص زمانی که فرد ایستاده است اتفاق می افتند

 

 

تظاهر این عناصر در نماهای mri:
۱-رباط aclمعمولا در تصاویر ساژیتال به شکل مستقیم از بالا و عقب مفصل به سمت پایین وجلوی مفصل قرار میگیرد که در تصاویر T2.T1به شکل low signalدیده میشود ونیز در تصاویر کرونال به شکل نقطه ای تیره در خارج فضای اینتر کوندیلار فموردیده میشود البته در حالت نرمال چون در صورت پارگی در این ناحیه نقطه ای با سیگنال بالا دیده میشود در تصاویرt1.t2وpdfs
۲-رباط pclنیز با سیگنال مشابهaclدر حالت نرمال دیده میشود که در تصاویر ساژیتال از بالا وجلو به عقب وپایین کشیده میشود ودر تصاویر کرونال در قسمت داخلی acl دیده میشود
۳-مینیسکها که دارای شاخهای خلفی وقدامی میباشند وبه شکل فضاهای مثلثی شکلی میباشند که باید در تصاویر T1.T2وبالاخصPDFsبه شکل کاملا low signal باشند و در صورت در صورت خلاف این موضوع میتوان آن را پارگی در گریدهای مختلف ویا کشیدکی قلمداد کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظات تکنیکال:
۱-با توجه به اهمیت دیدن رباطacl به دو روش میتوان این رباط را به تصویر کشید
الف -اعمال زاویه ۱۰ تا ۱۵ درجه به سمت خارج نسبت به حالت معمول بر روی تصاویر آگزیال جهت رویت تصاویر ساژیتال

 

 

 

 

ب_تهیه تصاویر کورونال ابلیک از رباط

 

 

 

 

۲-تصاویر ساژیتال PDFS مناسب ترین تصاویر جهت بررسی پارگی های رباطی ومینیسکی میباشند
۳- مناسب ترین سکانس برای بررسی غضروف های مفصلی سکانسSPGR یا همان T1 3D GReمیباشد
۴-پارگی ACLیک سری علائم مستقیم مثل وجود افیوژن در مسیر رباط ویک سری علائم غیر مستقیم پارگی مثل Non linearityرباط Pclو همچنین هتروژن بودن چربی Hofa دارد که در تصاویر ساژیتال دیده میشود

 

 

لازم به ذک است که چربیHofa.s fatpad ناحیه ای در قدام مفصل است که در صورت نرمال بودن مفصل سیگنال هموژن دارد

 

 

 

 

 

منبع: گروه تلگرام Optimizing MRI Sequences

تهیه کننده : جناب آقای حاجی امرائی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *