آرتیفکت ها

Geometric Distortion

Geometric Distortion از نتایج غیر خطی بودن گرادیان و افت قدرت آن می باشد. یک گرادیان در واقعیت، پیک تعدیل شده ای داشته و باعث ایجاد دیستورشن می شود. اما مقادیر کم این آرتیفکت اجتناب ناپذیر و قابل چشم پوشی است. اگر این امر بیش از حد بوده و برای شما ایجاد مشکل می کند، می توانید با مهندس دستگاه تماس گرفته و از وی کمک بخواهید. 
شکل سمت چپ دیستورشن نامتعارف ایجاد شده و کشیدگی شکل تخم مرغی مقطع شکم را نشان می دهد. در حالی که استفاده از یک سکانس SSFSE که از پالس های مکرر ۱۸۰ استفاده می کند، این دیستورشن را کاهش داده است.

منبع: MRI the basics, Ray H. Hashemi

تهیه کننده: حسین جمله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *