فیزیک

سیگنال MRI

سیگنال MRI چیست از کجا می آید؟

سیگنال MRI یک القای جریان کوچک الکتریکی در کویل دریافت کننده ی سیگنال MRI است که در طی رزونانس و در اثر چرخش مگنتزیشن به وجود می آید.

این پدیده بر اصل القای فارادی استوار است که می گوید در اثر وجود یک میدان مغناطیسی متحرک در سیم پیچ یا کویل مجاور جریان الکتریکی القا می شود.

 

 

به محض اینکه پالس RF خاموش می شود، هر چرخش مگنتزیشن یک جریان متناوب در کویل با فرکانس لارمور القا می کند.

 

 

 

در واقع مولفه ی عرضی مگنتزیشنبا قطع صفحه ی کویل می تواند در کویل جریان القا کند و مولفه ی طولی باعث القا نخواهد شد، چون در جهت مناسب قرار نگرفته است.

این سیگنال القایی به صورت یک موج سینوسی با فرکانس لارمور در کویل دریافتی القا می شود و دامنه ی آن بستگی به مقدار مولفه ی عرضی و میزان همفازی این مولفه دارد.

پس از القا سیگنال دریافتی کویل تا زمان زیادی وجود ندارد و پس از گذشت زمانی decay می شود و میراست.

مولفه ی عرضی موجود که در ابتدا هم فاز بود و باعث بالا رفتن دامنه ی سیگنال دریافتی می شد، پس از مدتی به دلیل غیریکنواختی های میدان مغناطیسی و مکانیسم زمان آسایش T2 میرا می شود.

سیگنالی که به این صورت دریافت و ثبت می شود سیگنال القایی آزاد میراشونده یا  free induction decay یا FID نامیده می شود.

 

 

در اثر ارسال پالس RF با هر FA سیگنال FID ایجاد می شود. مگر اینکه یک پالس ۱۸۰ درجه ی ایده آل ارسال شده باشد.

البته FID تنها سیگنال القایی در کویل گیرنده نیست و غیر ازآن نیز سیگنال هایی مثل مثال های موجود در جدول زیر در MRI دریافت می شود که در بخش های بعدی بیشتر راجع به این مورد بحث خواهد شد. 

 

 

منبع: mri-q.com

تهیه کننده: حسین جمله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *