فیزیک

حالت تعادلی یا steady state

در بسیاری از کاربردهای تصویربرداری گرادیان اکویی زاویه چرخش یا FA جزئی زیر ۹۰ درجه و زمان کوتاه برای ریکاوری همین مقدار وجود دارد. حالت مغناطش طولی و عرضی در طول چند TR اول کم و زیاد می شوند و پس از گذشت چند زمان TR به یک حالت تعادلی می رسند، یعنی در طول TR های بعدی تقریبا مقدار انحراف و ریکاوری ممان مغناطیسی برابر می شود. مغناطش در حال تعادل به موارد زیر بستگی دارد: مقدار مغناطش منتقل شده به صفحه ی XY پس از اعمال پالس RF و مقدار ریکاوری ممان مغناطیسی منتقل شده که خود وابسته به زمان TR و T1 است.

شکل زیر نشان می دهد زاویه چرخش چگونه مغناطش تعادلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

 

 

بلافاصله پس از هر پالس RF 30 درجه از مغناطش طولی مقدار ۸۷ درصد مقدار قبلی باقیث می ماند. اما مقدار مغناطش عرضی منتقل شده به صفحه عرضی مقدار نصف مغناطش طولی اولیه است. پس از آن در طی TR مقداری از این مقدار ریکاور می وشود ولی کامل نیست. پس برای TR بعدی مقدار مغناطش کمتر از مرحله ی قبل خواهد بود. در مثال ما مقدار مغناطش پس از ریکاوری در طی TR اول مقدار ۹۴% مغناطش اولیه خواهد بود. پس از پالس RF دوم نصف مقدار اولیه یعنی ۴۷% مغناطش دوباره به صفحه ی XY منحرف می شود، و ۸۲% از مقدار مغناطش اولیه در جهت Z باقی می ماند. به همین ترتیب در طی TR های بعدی از مقدار MZ کم شده و به MXY افزوده می شود تا جایی که به یک حالت تعادلی برسد. به این حالت تعادلی STEADY STATE گفته می شود که در مباحث بعدی در این بخش از این مفهوم در تعریف انواع سکانس های پالسی گرادیان اکویی استفاده خواهد شد و ملاک تقسیم بتدی سکانس ها این است که چه نقشه ای برای این حالت تعادلی به وجود آمده انجام دهیم.

 

منبع: CARDIOVASCULAR MRI

تهیه کننده: جناب آقای جمله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *