مفهوم حالت تعادلی یا steady state

در بسیاری از کاربردهای تصویربرداری گرادیان اکویی زاویه چرخش یا FA جزئی زیر ۹۰ درجه و زمان کوتاه برای ریکاوری همین مقدار وجود دارد. حالت مغناطش طولی و عرضی در طول چند TR اول کم و زیاد می شوند و پس از گذشت چند زمان TR به یک حالت تعادلی…
GRE مخفف  واژه های gradient recalled echo است. گرادیان اکو با به کارگیری یک جفت پالس گرادیانی که برای دفازه کردن و سپس هم فاز کردن سیگنال به کار می روند تولید می شود. فرایند همفاز کردن توسط گرادیان در این سکانس سیگنال تشکیل می دهد. این اکو توسط گرادیان…

مقایسه ی سکانس اسپین اکو و گرادیان اکو

به طور خلاصه هر کدام از این دو سکانس پالسی مزایا و معایب خاص خود را دارند. سکانس پالسی گرادیان اکو معمولا سریعتر است اما SNR کمتری نسبت به اسپین اکو دارد. به دلیل پالس های RF کوچکتر گرادیان اکو میزان SAR کمتری برای بیمار دارد. همچنین سکانس های اسپویل…

مولتی اسلایس اسپین اکو

اگر تصویربرداری اسپین اکو به روش تک مقطعی انجام بگیرد ممکن است برای گرفتن تصویر یک مقطع نیاز به چند دقیقه زمان داشته باشیم. برای غلبه بر این مشکل نیاز داریم تا در هر TR بیشتر از یک برش را تحریک کنیم و از آن سیگنال بگیریم. همانطور که می…
1 2 3 5