فیزیک

(GRE)Gradient Recalled Echo

GRE مخفف  واژه های gradient recalled echo است.

گرادیان اکو با به کارگیری یک جفت پالس گرادیانی که برای دفازه کردن و سپس هم فاز کردن سیگنال به کار می روند تولید می شود. فرایند همفاز کردن توسط گرادیان در این سکانس سیگنال تشکیل می دهد. این اکو توسط گرادیان دریافت کننده نمونه برداری شده و برای پر کردن فضای k استفاده می شود.

یکی از اولین سکانس های سریعی که در MRI ابداع شد این سکانس پالسی بود که برای کوتاه کردن زمان اسکن از TR خیلی کوتاه و FA کم استفاده می کند. می دانیم زمان اسکن وابسته به فاکتور TR است پس با کوتاه کردن این فاکتور می توانیم زمان اسکن را نیز کاهش قابل توجهی بدهیم . با کوتاه شدن TR و استفاده از FA 90 درجه ممان مغناطیسی طولی یا MZ فرصت کافی برای ریکاور شدن و آماده سازی برای TR بعدی را نداشت. از همین رو در این سکانس از FA کمتر از ۹۰ استفاده می شود تا تمامی MZ به صفحه ی عرضی نیاید و زمان ریکاوری آن را کاهش دهیم تا این مشکل را تا حدی برطرف کنیم.

همچنین یکی از ویژگی های بارز این سکانس پالسی استفاده از گرادیان بای لوب دفازه و همفاز کننده برای تشکیل سیگنال به جای استفاده از پالس دوباره همفاز کننده ی ۱۸۰ درجه است.

پس سه ویژگی اصلی این سکانس استفاده از TR خیلی کوتاه، FA کمتر از ۹۰ درجه و استفاده از گرادیان بای لوب برای تشکیل سیگنال به جای پالس دوباره همفاز کننده ی ۱۸۰ درجه است.

همین عدم وجود پالس دوباره همفاز کننده ی ۱۸۰ درجه باعث می شود ثابت فروپاشی به جای T2، ثابت T2* باشد. چون پالس ۱۸۰ درجه ای وجود ندارد که اثر غیریکنواختی میدان مغاطیسی اصلی را برطرف کند و این امر خود باعث دفازه شدن سریعتر طبق ثابت زمانی T2* می شود. همین امر باعث ظاهر GRAINY تصویر نسبت به سکانس پالسی اسپین اکو می شود.

علت عدم استفاده از پالس ۱۸۰ درجه نیز این است که اولا در TR کوتاه عملا زمانی برای اعال این پالس وجود ندارد و همچنین چون تمامی مولفه ی طولی به عرضی تبدیل نشده است، اعمال این پالس مقدار MZ باقیمانده در راستای Z را نیز معکوس می کند و FA اعمال شده مقدار مورد نظر ما نخواهد بود و مقدار متفاوتی از مولفه ی طولی از جهت Z منحرف خواهد شد.

در دیاگرام بالا مشاهده می کنید که نحوه ی اعمال گرادیان بای لوب و دفازه و همفاز کنندگی آن و اثر آن را روی سیگنال دریافتی و تشکیل آن مشاهده می کنید. لوب دفازه کننده FID را دفازه می کند، لوب همفاز کننده دوباره سیگنال را همفاز کرده و سپس دوباره آن را ناهمفاز می کند. زمان اعمال لوب مثبت دوبرابر زمان اعمال لوب منفی است.

 

 

 

 

 

 

 

در دیاگرام بالا نیز سکانس پالسی گرادیان اکو و عملکرد لوب دفازه کننده و همفاز کننده  را مشاهده می کنید.

 

 

تهیه کننده: جناب اقای جمله

منبع: MRI-Qو CARDIOVASCULAR MRI

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *