مفهوم حالت تعادلی یا steady state

در بسیاری از کاربردهای تصویربرداری گرادیان اکویی زاویه چرخش یا FA جزئی زیر ۹۰ درجه و زمان کوتاه برای ریکاوری همین مقدار وجود دارد. حالت مغناطش طولی و عرضی در طول چند TR اول کم و زیاد می شوند و پس از گذشت چند زمان TR به یک حالت تعادلی…

مقایسه ی سکانس اسپین اکو و گرادیان اکو

به طور خلاصه هر کدام از این دو سکانس پالسی مزایا و معایب خاص خود را دارند. سکانس پالسی گرادیان اکو معمولا سریعتر است اما SNR کمتری نسبت به اسپین اکو دارد. به دلیل پالس های RF کوچکتر گرادیان اکو میزان SAR کمتری برای بیمار دارد. همچنین سکانس های اسپویل…

اسپین اکوی سریع یا Fast Spin Echo

بهره وری سکانس اسپین اکو زمانی بیشتر می شود که پس از هر پالس RF 90 درجه در یک TR بیش از یک اکو گرفته شود. این تکنیک به اسپین اکوی سریع یا FAST SPIN ECHO یا FSE یا TSE  نام دارد. پس از تشکیل اکوی اول مغناطش عرضی به…

PHILIPS MR COILS

part 1:  dStream Flex L coil   امروزه استفاده کردن از کویلهای flex  در آزمایشات ام آر آی متداول شده است . از مزیتهای این کویلها بکارگیری آنها در جاهاییست که کویلهای  حجمی توانایی قرار گرفتن در آن منطقه را ندارند ویا به علت شرایط positioning  بیمار امکان استفاده از کویل…

مولتی اسلایس اسپین اکو

اگر تصویربرداری اسپین اکو به روش تک مقطعی انجام بگیرد ممکن است برای گرفتن تصویر یک مقطع نیاز به چند دقیقه زمان داشته باشیم. برای غلبه بر این مشکل نیاز داریم تا در هر TR بیشتر از یک برش را تحریک کنیم و از آن سیگنال بگیریم. همانطور که می…