Three- dimentional ASL

Arterial Spin Labeling (ASL) تکنیک Three- dimentional ASL یک روش کاملا غیر تهاجمی برای محاسبه جریان خون مغز یا CBF در کل مغز می باشد. در این تکنیک از توالی پالسی Three- dimentional Spiral FSE با علامت گذاری خون استفاده می شود. مکانیسم این تکنیک بدین صورت است که به…

SPACE

(SIEMENS=SPACE        GE=CUBE       PHILIPS=VISTA)   سکانس fast spin echo یکی از متداول ترین سکانس های مورد استفاده در تصویربرداری ام آر بوده که نوع دو بعدی آن بصورت گسترده مورد استفاده تکنولوژیست ها و رادیولوژیست ها می باشد. اما در جایی که نیاز به تصویربرداری سه بعدی مورد نیاز است این…

VIBE

  (SIEMENS=VIBE        GE=LAVA        PHILIPS=THRIVE)     کاربردهای زیادی برای سکانسهای تصویربرداری سه بعدی با وزن T1 وجود دارد که از این کاربردها میتوان به تصویربرداری داینامیک شکم و آنژیوگرافی اشاره نمود. به طور معمول این سکانسها همراه با حبس تنفس بیمار انجام می شوند اما گاهی اوقات به دلیل عدم…

MP-RAGE

  (SIEMENS= MPRAGE        GE= BRAVO        PHILIPS= 3DTFE)   تصویربرداری T1 در تمامی آزمون های ام آر کاریرد دارد. سکانس های دو بعدی T1 بصورت Spin Echo یا Fast Spin Echo به طور گسترده در تصویربرداری کلیه نواحی بدن  مورد استفاده هستند. اما در جایی که نیاز به انجام تصویربرداری سه…