ZOOM  DWI                    

  استفاده از FOV  کوچک در سکانس DWI  باعث میشود خطای  PHASE SHIFT در فضای K کاهش پیدا کند . در نتیجه آن خرابی تصویر  کمتر شده و قدرت تفکیک فضایی آن افزایش پیدا میکند . بکاربردن  FOV   کوچک احتمال ایجاد آرتیفکت  WRAP- AROUND   را در تصویر بالا میبرد در…

QISS: Quiescent Interval Single-Shot

بیش از ۲۰۰ ملیون نفر در سراسر دنیا از بیماری های عروق محیطی رنج می برند. کانترا اندیکاسیون های ماده ی کنتراست استفاده از آن را برای تعدا کثیری از این بیماران دچار چالش کرده است، با استفاده از سکانس تصویربرداری QISS در سیستم زیمنس می توان به این محدودیت…

SIEMENS biomatrix

هر بیمار ویژگی های جسمی و مشخصه های فیزیکی خاص خود را دارد. این ویژگی های فیزیکی و زیستی هر بیمار و تنوع در آن و روش برخورد تکنولوژیست با بیمار و سیستم MRI گاهی اوقات باعث ایجاد خطا در تصویربرداری از بیمار می شود. پس باید به این ویژگی…

Syngo ZOOMit

این تکنولوژی اولین کاربرد بالینی برای تکنولوژی ارسال موازی می باشد. با استفاده از این تکنولوژی عرضه شده توسط شرکت زیمنس، Syngo ZOOMit از پالس های تحریکی دینامیک برای تصویربرداری با FOV انتخابی (زوم شده)، بدون آرتیفکت تا شدگی یا آلیازینگ استفاده می کند. این تصویربرداری همچنین سریعتر و با آرتیفکت…