Turbo Suite

تنظیم سرعت در MRI با افزایش روزافزون آزمونهای بالینی MRI، نیاز زیادی برای بهره وری بهتر از آن احساس می شود. البته نباید فراموش کرد، این موضوع نباید به قیمت افت کیفیت تصاویر به دست آید. سیستمهای جدید امروزی زیمنس برای کمک در این زمینه، از راهکارهایی برای کاهش زمان…

۳D NERVE

این آپشن برای بهبود کیفیت تصاویر شبکه عصبی بازویی و شبکه عصبی کمری بوجود آمده است. ۳D NERVE VIEW  تصویر T2 TSE  با رزولوشن بسیار بالا تولید میکند  و با استفاده از روش BLACK – BLOOD  با تکنیک STIR  سیگنال های نا خواسته ورید ها را کاهش میدهد. در  این…