تکنیک, طرح ریزی تصویربرداری

Male Pelvis

طرح ریزی انجام یک MRI لگن مردان

 

اندیکاسیون های انجام MRI لگن مردان:

 • بررسی های پس از جراحی
 • قبل از بیوپسی تشخیصی سرطان پروستات
 • بررسی پس از رادیوتراپی یا شیمی درمانی
 • التهاب و آبسه های پروستات
 • استیجینگ سرطان پروستات تازه کشف شده
 • ارزیابی پس از برداشتن پروستات
 • ارزیابی قبل از جراحی
 • ابنورمالی های مادرزادی
 • پروستات بزرگ شده
 • PSA در حال رشد

 

 

کانترا اندیکاسیون های انجام این آزمون:

 • هر ایمپلنت فعال الکتریکی، مکانیکی؛ مغناطیسی نظیر باتری قلبی، پمپ انسولین، تحریک کننده های عصبی و ایمپلنت های گوش
 • کلیپس های آنوریسم داخل مغزبه غیر از مواردی که از جنس تیتانیوم است.
 • حاملگی (البته باید مزیت نسبت به ریسک سنجیده شود)
 • کلیپس های جراحی فرومغناطیس
 • اجسام خارجی فلزی داخل چشم.
 • ‘وجود گلوله در بدن بیمار

 

آمادگی بیمار:

 • قبل از ورود بیمار به داخل اتاق اسکنر باید کتبا از وی رضایت آگاهانه گرفته شود.
 • از بیمار درخواست گردد تا تمامی اجسام فلزی همراه از قبیل سکه کلید و … را همراه نداشته باشد.
 • از بیمار درخواست می شود لباس خود را دراورده و گان بیمارستانی بپوشد.
 • برای بیماران کلاستروفوبیک در صورت امکان یک همراه وجود داشته باشد
 • مزایا و عوارض استفاده از داروی حاجب برای بیمار کاملا توضیح داده شود.
 • برای بیماران با GFR کمتز از ۳۰ از داروی حاجب استفاده نشود.
 • از هدفون و یا چوب پنبه ی محافظ گوش برای بیمار استفاده گردد و برای راحتی بیشتر برای بیمار موزیک پخش گردد.
 • نحوه ی انجام MRI برای بیمار توضیح داده شود.
 • به بیمار اهمیت ثابت نگه داشتن عضو مورد نظر حین تصویربرداری را توضیح داده و از وی درخواست کنید.
 • به وزن بیمار توجه داشته باشید.

 

پوزیشن دهی بیمار برای انجام این آزمون:

 • طاقباز و head first
 • بیمار روی کویل ستون فقرات دراز کشیده و کویل بادی نیز روی بدن وی در ناحیه ی شکم و لگن قرار می گیرد. کویل بادی را با بند محکم می بندیم تا حرکات ناشی از تنفس کم شود.
 • از پد زیر زانو و زیر سر برای راحتی بیشتر بیمار استفاده می کنیم.
 • لیزر دستگاه را روی کرست ایلیاک سانتر می کنیم. وضعیت بیمار را روی دستگاه headfirst-supine ثبت می کنیم.

 

 

پروتکل، پارامتر و طرح ریزی پیشنهادی برای انجام این آزمون:

 

لوکالایزر:

در ابتدا باید تصاویر لوکالایزر را در سه صفحه به عنوان راهنما بگیریم و سایر سکانس ها را با کمک این تصاویر و از روی آن طرح ریزی کنیم. در ناحیه ی شکم سکانس trufisp بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

تصاویر لوکالایزر معمولا تصاویر  سینگل شات با رزولوشن پایین و با وزن T1 هستند و در کمتر از ۲۵ ثانیه گرفته می شوند.

 

 

 

آگزیال T2 TSE شش میلی متری با میدان دید بزرگ:

تصاویر آگزیال را از روی تصاویر کورونال و به موازات خطی که از ایلیاک کرست راست و چپ می گذرد بچینید.  قرارگیری مقاطع را روی دو صفحه ی دیگر نیز چک کنید.

در تصویر ساجیتال چک کنید برش ها عمود به ستون فقرات کمری قرار بگیرد.

پوشش مقاطع باید به قدری باشد که از وسط کلیه ها تا سمفیز پوبیس را بپوشاند. FOV نیز به قدری بزرگ باشد که کل لگن را پوشش دهد(۳۵۰ تا ۴۰۰ میلی متر). قرار دادن باند اشباع در بالای مقاطع نیز از ایجاد آرتیفکت پالسیشن عروق و تنفس جلوگیری می کند. تصاویر با میدان دید بزرگ برای بررسی گره های اطراف آئورت و پشت ساکروم به کار می رود.

 

پارامترها:

 

 

آگزیال T1 TSE شش میلی متری با میدان دید بزرگ:

تصاویر آگزیال را از روی تصاویر کورونال و به موازات خطی که از ایلیاک کرست راست و چپ می گذرد بچینید.  قرارگیری مقاطع را روی دو صفحه ی دیگر نیز چک کنید.

در تصویر ساجیتال چک کنید برش ها عمود به ستون فقرات کمری قرار بگیرد.

پوشش مقاطع باید به قدری باشد که از وسط کلیه ها تا سمفیز پوبیس را بپوشاند. FOV نیز به قدری بزرگ باشد که کل لگن را پوشش دهد(۳۵۰ تا ۴۰۰ میلی متر). قرار دادن باند اشباع در بالای مقاطع نیز از ایجاد آرتیفکت پالسیشن عروق و تنفس جلوگیری می کند. تصاویر با میدان دید بزرگ برای بررسی گره های اطراف آئورت و پشت ساکروم به کار می رود.

 

 

پارامترها:

 

 

کورونال T2 STIR پنج میلی متری با میدان دید بزرگ:

تصاویر کورونال را از روی تصاویر ساجیتال و به موازات مهره های کمری بچینید.  قرارگیری مقاطع را روی دو صفحه ی دیگر نیز چک کنید.

در تصویر آگزیال چک کنید برش ها به موازات خطی که از دو مفصل هیپ می گذرد قرار بگیرد.

پوشش مقاطع باید به قدری باشد که از ناحیه ی پارا آئورتیک از میانه ی شکم تا پشت ساکروم را بپوشاند. FOV نیز به قدری بزرگ باشد که کل شکم و لگن را پوشش دهد(۳۸۰ تا ۴۰۰ میلی متر). قرار دادن باند اشباع در بالای مقاطع نیز از ایجاد آرتیفکت پالسیشن عروق و تنفس جلوگیری می کند. تصاویر با میدان دید بزرگ برای بررسی گره های اطراف آئورت و پشت ساکروم به کار می رود.

 

پارامترها:

 

 

 

ساجیتال T2 TSE سه میلی متری:

تصاویر ساجیتال را از روی تصاویر آگزیال و عمود به سمفیز پوبیس بچینید.  قرارگیری مقاطع را روی دو صفحه ی دیگر نیز چک کنید.

در تصویر کورونال چک کنید برش ها به موازات ستون فقرات کمری قرار بگیرد.

پوشش مقاطع باید به قدری باشد که از استابولوم راست تا چپ را بپوشاند. FOV نیز به قدری بزرگ باشد که کل لگن را شامل پروستات و سمینال وزیکل پوشش دهد(۱۸۰ تا ۲۰۰ میلی متر). قرار دادن باند اشباع در جلو و بالای مقاطع نیز از ایجاد آرتیفکت پالسیشن عروق و تنفس جلوگیری می کند.

پارامترها:

 

 

 

 

آگزیال ابلیک T2 TSE سه میلی متری با میدان دید کوچک برای پروستات:

تصاویر آگزیال ابلیک را از روی تصاویر ساجیتال و عمود به یورترای پروستاتیک بچینید.  قرارگیری مقاطع را روی دو صفحه ی دیگر نیز چک کنید.

در تصویر کورونال چک کنید برش ها عمود به یورترای پروستاتیک قرار بگیرد.

پوشش مقاطع باید به قدری باشد که کل پروستات و سمینال وزیکل را بپوشاند.  قرار دادن باند اشباع در جلو و بالای مقاطع نیز از ایجاد آرتیفکت پالسیشن عروق و تنفس جلوگیری می کند.

پارامترها:

 

 

کورونال ابلیک T2 TSE سه میلی متری با میدان دید کوچک برای رحم:

تصاویر کورونال ابلیک را از روی تصاویر ساجیتال و به موازات یورترای پروستاتیک بچینید.  قرارگیری مقاطع را روی دو صفحه ی دیگر نیز چک کنید.

در تصویر آگزیال چک کنید برش هابه موازات خطی که از دو مفصل هیپ می گذرد قرار بگیرد.

پوشش مقاطع باید به قدری باشد که کل پروستات و سمینال وزیکل را بپوشاند.  قرار دادن باند اشباع در جلو و بالای مقاطع نیز از ایجاد آرتیفکت پالسیشن عروق و تنفس جلوگیری می کند.

 

 

پارامترها:

 

 

 

 

آگزیال DWI TRACE چهار میلی متری :

تصاویر آگزیال ابلیک را از روی تصاویر ساجیتال و عمود به یورترای پروستاتیک بچینید.  قرارگیری مقاطع را روی دو صفحه ی دیگر نیز چک کنید.

در تصویر کورونال چک کنید برش ها عمود به یورترای پروستاتیک قرار بگیرد.

پوشش مقاطع باید به قدری باشد که کل پروستات و سمینال وزیکل را بپوشاند.  قرار دادن باند اشباع در جلو و بالای مقاطع نیز از ایجاد آرتیفکت پالسیشن عروق و تنفس جلوگیری می کند.

 

پارامترها:

 

 

 

اندیکاسیون ها برای تزریق ماده ی کنتراست در آزمون لگن مردان:

 1. قبل از بیوپسی تشخیصی سرطان پروستات
 2. بررسی پس از رادیوتراپی یا شیمی درمانی
 3. التهاب و آبسه های پروستات
 4. ارزیابی پس از برداشتن پروستات
 5. ارزیابی قبل از جراحی

دوز مورد استفاده نیز ۰٫۱ mmol یا ۰٫۲ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد. به عنوان مثال برای یک شخص ۷۵ کیلوگرمی ۱۵ میلی لیتر.

 

 

ساجیتال دینامیک ۳D-FLASH F.S یک تایم پوینت قبل و ۱۰ تایم پوینت بعد از تزریق ماده ی کنتراست:

 

تصاویر آگزیال ابلیک را از روی تصاویر ساجیتال و عمود به یورترای پروستاتیک بچینید.  قرارگیری مقاطع را روی دو صفحه ی دیگر نیز چک کنید.

در تصویر کورونال چک کنید برش ها عمود به یورترای پروستاتیک قرار بگیرد.

پوشش مقاطع باید به قدری باشد که کل پروستات و سمینال وزیکل را بپوشاند.  قرار دادن باند اشباع در جلو و بالای مقاطع نیز از ایجاد آرتیفکت پالسیشن عروق و تنفس جلوگیری می کند.

تاخیر زمانی بین تایم پوینت اول با تایم پوینت دوم برای تزریق ۱۰ ثانیه بوده و پس از اتمام تایم پوینت اول تزریق ماده ی کنتراست شروع می شود.

 

 

پارامترها:

 

 

 

آگزیال ابلیک T1 TSE F.S سه میلی متری با میدان دید کوچک برای رحم پس از تزریق ماده ی کنتراست (آپشنال و در مواردی که بیمار پروستاتکتومی شده باشد) :

تصاویر آگزیال ابلیک را از روی تصاویر ساجیتال و عمود به یورترای پروستاتیک بچینید.  قرارگیری مقاطع را روی دو صفحه ی دیگر نیز چک کنید.

در تصویر کورونال چک کنید برش ها عمود به یورترای پروستاتیک قرار بگیرد.

پوشش مقاطع باید به قدری باشد که کل پروستات و سمینال وزیکل را بپوشاند.  قرار دادن باند اشباع در جلو و بالای مقاطع نیز از ایجاد آرتیفکت پالسیشن عروق و تنفس جلوگیری می کند.

 

 

 

پارامترها:

 

 

 

 

 

منبع: mrimaster.com

تهیه کننده: جناب آقای جمله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *