FLASH (fast low angle shot):   FLASH برای اولین بار در سال ۱۹۸۵ توسط jens frahm  و همکارانش در انستیتو max-planck  آلمان اختراع شد. این سکانس که جزء دنباله های گرادیان اکوی سریع است، از گرادیان تخریب کننده semi-random پس از هر اکو استفاده می کند تا با ایجاد تغییر…
طرح ریزی انجام یک MRI مفصل TMJ مقدمه: MRI یکی از مفیدترین و رایج ترین مدالیته های تصویربرداری از مفصل تمپورومندیبولار بوده و در مقایسه با CT و آرتروگرافی، کنتراست بافتی بهتر برای دیدن بافت نرم و ساختارهای مفصلی این مفصل می دهد. از مزایای این روش به آرتروگرافی نیز…