بیماری شناسی تصویری

سکته ی حاد MCA

سکته به عنوان یک نقص ناگهانی عصبی که از یک اتفاق عروقی نشئت گرفته است، شناخته می شود.

شریان میانی مغزی یکی از بزرگترین شرایین مغزی بوده و بیشتر در معرض خطر گرفتگی قرار دارد. سکته ی حاد MCA در اثر ایسکمی یا اینفارکشن در ناحیه ای از مغز که از شریان MCA خون می گیرد اتفاق می افتد. MRI به همراه تصاویر DWI حساس ترین مدالیته ی تصویربرداری برای تشخیص زودرس این بیماری می باشد.

ظاهر بیماری در تصاویر MRI:

پس از ۲۴ ساعت از گذشت سکته، این ناحیه در تصاویر T1W به صورت هایپوسیگنال و در تصاویر T2W و FLAIR به علت گسترش ادم سایتوتوکسیک و وازوژنیک به صورت هایپر سیگنال دیده می شود.

تصاویر دیفیوژنی یا DWI:

این سکانس حساس ترین سکانس برای تشخیص زودرس بیماری می باشد. سکانس DWI به محدودیت حرکت براونی مولکول های آب خارج سلولی بسیار حساس است که این اتفاق در اثر ادم سایتوتوکسیک سکته ی حاد بوجود می آید. معمولا مولکول های آب خارج سلولی توانایی انتشار و از دست دادن سیگنال در تصاویر حساس به انتشار DWI را دارند. شدت سیگنال بالا در تصاویر DWI نشان دهنده ی محدودیت انتشار و حرکت مولکول های آب خارج سلولی است. تصویر ADC MAP در نواحی ایسکمیک ۵۰ درصد تیره تر از مناطق سالم مغز شدت سیگنال دارند. در نتیجه نواحی دارای سکته در ADC MAP تیره تر از نواحی سالم به نظر می رسند. در حالی که در تصویر DWI همین مناطق روشن تر از نواحی سالم بودند. شدت سیگنال نواحی دارای سکته در تصاویر پس از تزریق افزایش نمی یابد.

در ساعات اولیه پس از ایجاد سکته در مغز، این نواحی:

در تصاویر T1W ظاهر نورمال دارند.

در تصاویر T2W و FLAIR ظاهر نورمال دارند.

در تصاویر DWI با b=0 ظاهر نورمال دارند.

در تصاویر DWI با B=1000 روشن به نظر می رسند.

در تصاویر ADC MAP تیره به نظر می رسند.

 

۲۴ ساعت پس از ایجاد سکته در مغز، این نواحی:

در تصاویر T1W ظاهر تیره دارند.

در تصاویر T2W و FLAIR ظاهر روشن دارند.

در تصاویر DWI با b=0 ظاهر روشن دارند.

در تصاویر DWI با B=1000 روشن به نظر می رسند.

در تصاویر ADC MAP تیره به نظر می رسند.

 

 

تصاویر نمونه :

آگزیال FLAIR

 

آگزیال T2W

 

کورونال T1W قبل از تزریق

 

آگزیالDWI با b=1000

 

آگزیال ADC map

آگزیال T1W بعد از تزریق

 

کورونال T1W بعد از تزریق

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *