فیزیک

MRI Vendors Acronyms

اصطلاحات

Sequence TypeSIEMENSGeneral ElectricPhilips Hitachi Toshiba
Spin Echo SE SESESESE
Gradient Echo GRE GREFast Field Echo (FFE)GEField Echo
Spoiled Gradient Echo FLASH SPGRT1-FFERF Spoiled SARGE, RSSGFast FE
Coherent Gradient Echo FISP GRASSFFERephased SARGESSFP
Steady-State Free Precession PSIF SSFPT2-FFETime Reversed SARGE 
True FISP TrueFISP FIESTABalanced FFEBalanced SARGE, BASGTrue SSFP
True FISP/Dual Excitation CISS FIESTA-C Phase Balanced SARGE, PBSG 
Double Echo Steady State DESS    
Multi-Echo Data Image Combination MEDIC MERGEM-FFE  
Ultrafast Gradient Echo TurboFLASH Fast GRE, Fast SPGRTFERGEFAST FE
Ultrafast Gradient Echo 3D MPRAGE ۳D FGRE, 3D Fast SPGR۳D TFEMPRAGE۳D FAST FE
Volume Interpolated GRE VIBE LAVA-XVTHRIVETIGRE 
Body Diffusion REVEALDWIBS Body vision
Susceptibility-Weighted Imaging SWI (SWAN)Venous BOLD  
Dynamic MRA with k-space Manipulation TWIST TRICKS-XVKeyhole (4D-TRAK)  
High-Resolution Bilateral Breast Imaging VIEWS VIBRANT-XVBLISS RADIANCE
Non-contrast MR Angio, TSE-based NATIVE-SPACE TRANCEVASC FSEFBI, CIA
Non-contrast MR Angio, TrueFISP-based NATIVE-TrueFISP Inhance Inflow IRB-TRANCEVASC ASLTime SLIP
Parametric Mapping MapIT CartiGram   
Inversion Recovery IR,Turbo IR (TIR) IR, MPIR, FastIRIR-TSEIRIR
Short Tau IR STIR STIRSTIRSTIRFAST STIR
Long Tau IR Turbo Dark Fluid FLAIRFLAIRFLAIRFAST FLAIR
True IR True IR Real IR FAST IR
Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo TSE (Turbo Spin Echo) FSE (Fast Spin Echo)TSEFSEFSE
Single-Shot TSE/FSE HASTE Single-Shot FSESingle shot TSESingle shot FSEFASE
FSE/TSE with 90° Flip-Back Pulse RESTORE Fast Recovery FSE (FRFSE)DRIVEDriven Equilibrium FSET2 puls FSE
Hyper Echoes Hyperecho    
۳D TSE with Variable Flip Angle SPACE CUBEVISTA  
Number of Echoes Turbo Factor Echo Train Length (ETL)Turbo FactorShot factorETL
Time Between Echoes Echo Spacing Echo SpacingEcho spacingITEEcho spacing
Echo Planar Imaging (EPI) EPI EPIEPIEPIEPI
Number of Echoes EPI Factor ETLEPI factorSHOT FactorETL
Diffusion-Weighted Imaging DWI DWIDWIDWIDWI
Apparent Diffusion Coefficient Map ADC ADCADCADC mapADC
Diffusion Tensor Imaging DTI Diffusion Tensor ImagingDiffusion Tensor Imaging DTI
DTI Tractography (Fiber Tracking) DTI Tractography FiberTrakFiber trak  
Turbo Gradient Spin Echo (GRASE) TurboGSE, TGSE GRASE Hybrid EPI
Motion Correction   
۱D Navigators for Cardiac Imaging ۱D PACE Navigators   
۲D Navigators for Abdominal Imaging ۲D PACE Navigators  
۳D Prospective Motion Correction for fMRI ۳D PACE    
۳D Retrospective Motion Correction for fMRI ۳D ART   
Motion Correction with Radial Blades BLADE PROPELLERMultivane RADARJET
Soft Tissue Motion Correction BRAC   
Parallel Acquisition Techniques iPAT   
PAT: Image-based Algorithm mSENSE ASSETSENSE RAPIDSPEEDER
PAT: k-space-based Algorithm GRAPPA ARC   
Integrated Calibration Auto-Calibration Self-Calibration (with ARC)   
Separate Calibration Turbo-Calibration (Calibration for ASSET)CLEARcalibrationcalibration
Multiple datasets calibrate each other Self-Calibration, T-PAT    
Spectroscopy   
Prostate Spectroscopy ۳D CSI PROSE   
Breast Spectroscopy GRACE BREASE   
Comprehensive Cardiac Tool BEAT (2D/3D)    
Patient Orientation Sequence Localizer, Scout LocalizerPlan scanScanogram Locator
Contrast Bolus Timing/Visualization CARE Bolus Smart Prep;
FluoroTriggered MRA
Bolus trakFLUTEVisual prep
Sequence Parameters   
Repetition Time, Echo Time (in msec) TR, TETR, TETR, TETR, TETR, TE
Inversion Time (in msec) TI TITITITI
Averages Average NEXNSANSANSA
Simultaneous Excitation Simultaneous Excitation POMP (Phase Offset Multiplanar)Multi sliceDual sliceQuad scan
RF Pulse in Gradient Echo Flip Angle Flip AngleFlip AngleFlip AngleFlip Angle
Scan Measurement Time Acquisition Time, TA Acquisition TimeAcquisition TimeScan time Acquisition Time
Distance Between Slices Distance Factor (% of slice thickness) GapGapSlice IntervalGap
Shifting Slices Off Center Off-center Shift Off-center FoVOff-center FOVOff-center FOVPhase and frequency shift
Field of View (FoV) FoV [mm] FoV [cm]FOVFOVFOV
Rectangular FoV FoV Phase/Rectangular FoV Partial FoV (PFoV)Rectangular FOVRectangular FOVRectangular FOV
Bandwidth Bandwidth [Hz/Px] Receive Bandwidth [kHz]Fat/water shiftBandwidthBandwidth
Variable Bandwidth Optimized bandwidth Variable BandwidthOptimized BandwidthVariable BandwidthMatched Bandwidth
Frequency Oversampling Oversampling Anti-AliasingFrequency oversamplingFrequency oversamplingFrequency wrap suppresion
Phase Oversampling Phase Oversampling No Phase WrapFold over suppressionAnti-wrapPhase wrap suppression
Segmented k-Space Lines/Segments Views per segmentViews/segment Segments
Time Delay/Block k-space Time Delay Intersegment DelayTD TD
Half Fourier Imaging Half Fourier ۱/۲ NEX; fractional NEXHalf scanHalf scanAFI
Partial Echo Asymmetric Echo Partial EchoPartial echoHalf echoMatched bandwidth
Gradient Moment Nulling GMR/Flow Comp Flow CompFlow Comp/FLAGGRFC
Ramped RF Pulse TONE Ramped PulseTONESSPISCE
Magnetization Transfer Contrast MTC; MTS MTCMTCMTCSORS-STC
Prep Pulse – Chemically Fat Sat Fat Sat/Chem SatSPIRFAT SATMSOFT
Water Excitation Water Excitation ProsetWater excitationPASTA
Fat-Water separation DIXON IDEAL Fat Sep 
Prep Pulse - Spatially Presat SATRESTPre satPre sat
Moving Sat Pulse Travel Sat; Tracking Sat Walking SatTravel RESTSequential Pre SatBFAST
Scan Synchronization with ECG ECG Triggered Cardiac Gated/TriggeringECG triggered/VCGECG triggeredCardiac Gated
Delay after R-Wave Trigger Delay; TD Trigger Delay; TDTrigger Delay; TDDelay timeTrigger Delay; TD
Respiratory Gating Respiratory Gated Respiratory CompTrigger/ PEARMARRespiratory Gated
Multi-Channel RF Coil Sensitivity Normalization Prescan Normalize PURECLEARNATURAL 
Central k-space Filling Arterial Visualization Elliptical Scanning Elliptic CentricCENTRAPEAKSDRKS

۲ دیدگاه در “MRI Vendors Acronyms

  1. محمودی گفت:

    بسیار عالی سپاس از شما مطلب بسیار مفیدی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *