جدول اصطلاحات مورد استفاده در هر یک از شرکت های سازنده ی دستگاه های MRI

Sequence Type SIEMENS General Electric Philips Hitachi Toshiba
Spin Echo SE SE SE SE SE
Gradient Echo GRE GRE Fast Field Echo (FFE) GE Field Echo
Spoiled Gradient Echo FLASH SPGR T1-FFE RF Spoiled SARGE, RSSG Fast FE
Coherent Gradient Echo FISP GRASS FFE Rephased SARGE SSFP
Steady-State Free Precession PSIF SSFP T2-FFE Time Reversed SARGE  
True FISP TrueFISP FIESTA Balanced FFE Balanced SARGE, BASG True SSFP
True FISP/Dual Excitation CISS FIESTA-C   Phase Balanced SARGE, PBSG  
Double Echo Steady State DESS      
Multi-Echo Data Image Combination MEDIC MERGE M-FFE    
Ultrafast Gradient Echo TurboFLASH Fast GRE, Fast SPGR TFE RGE FAST FE
Ultrafast Gradient Echo 3D MPRAGE ۳D FGRE, 3D Fast SPGR ۳D TFE MPRAGE ۳D FAST FE
Volume Interpolated GRE VIBE LAVA-XV THRIVE TIGRE  
Body Diffusion REVEAL DWIBS   Body vision
Susceptibility-Weighted Imaging SWI (SWAN) Venous BOLD    
Dynamic MRA with k-space Manipulation TWIST TRICKS-XV Keyhole (4D-TRAK)    
High-Resolution Bilateral Breast Imaging VIEWS VIBRANT-XV BLISS   RADIANCE
Non-contrast MR Angio, TSE-based NATIVE-SPACE TRANCE VASC FSE FBI, CIA
Non-contrast MR Angio, TrueFISP-based NATIVE-TrueFISP Inhance Inflow IR B-TRANCE VASC ASL Time SLIP
Parametric Mapping MapIT CartiGram      
Inversion Recovery IR,Turbo IR (TIR) IR, MPIR, FastIR IR-TSE IR IR
Short Tau IR STIR STIR STIR STIR FAST STIR
Long Tau IR Turbo Dark Fluid FLAIR FLAIR FLAIR FAST FLAIR
True IR True IR Real IR   FAST IR
Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo TSE (Turbo Spin Echo) FSE (Fast Spin Echo) TSE FSE FSE
Single-Shot TSE/FSE HASTE Single-Shot FSE Single shot TSE Single shot FSE FASE
FSE/TSE with 90° Flip-Back Pulse RESTORE Fast Recovery FSE (FRFSE) DRIVE Driven Equilibrium FSE T2 puls FSE
Hyper Echoes Hyperecho      
۳D TSE with Variable Flip Angle SPACE CUBE VISTA    
Number of Echoes Turbo Factor Echo Train Length (ETL) Turbo Factor Shot factor ETL
Time Between Echoes Echo Spacing Echo Spacing Echo spacing ITE Echo spacing
Echo Planar Imaging (EPI) EPI EPI EPI EPI EPI
Number of Echoes EPI Factor ETL EPI factor SHOT Factor ETL
Diffusion-Weighted Imaging DWI DWI DWI DWI DWI
Apparent Diffusion Coefficient Map ADC ADC ADC ADC map ADC
Diffusion Tensor Imaging DTI Diffusion Tensor Imaging Diffusion Tensor Imaging   DTI
DTI Tractography (Fiber Tracking) DTI Tractography FiberTrak Fiber trak    
Turbo Gradient Spin Echo (GRASE) TurboGSE, TGSE GRASE   Hybrid EPI
Motion Correction      
۱D Navigators for Cardiac Imaging ۱D PACE Navigators      
۲D Navigators for Abdominal Imaging ۲D PACE Navigators    
۳D Prospective Motion Correction for fMRI ۳D PACE      
۳D Retrospective Motion Correction for fMRI ۳D ART      
Motion Correction with Radial Blades BLADE PROPELLER Multivane RADAR JET
Soft Tissue Motion Correction BRAC      
Parallel Acquisition Techniques iPAT      
PAT: Image-based Algorithm mSENSE ASSET SENSE RAPID SPEEDER
PAT: k-space-based Algorithm GRAPPA ARC      
Integrated Calibration Auto-Calibration Self-Calibration (with ARC)      
Separate Calibration Turbo-Calibration (Calibration for ASSET) CLEAR calibration calibration
Multiple datasets calibrate each other Self-Calibration, T-PAT      
Spectroscopy      
Prostate Spectroscopy ۳D CSI PROSE      
Breast Spectroscopy GRACE BREASE      
Comprehensive Cardiac Tool BEAT (2D/3D)      
Patient Orientation Sequence Localizer, Scout Localizer Plan scan Scanogram Locator
Contrast Bolus Timing/Visualization CARE Bolus Smart Prep;
FluoroTriggered MRA
Bolus trak FLUTE Visual prep
Sequence Parameters      
Repetition Time, Echo Time (in msec) TR, TE TR, TE TR, TE TR, TE TR, TE
Inversion Time (in msec) TI TI TI TI TI
Averages Average NEX NSA NSA NSA
Simultaneous Excitation Simultaneous Excitation POMP (Phase Offset Multiplanar) Multi slice Dual slice Quad scan
RF Pulse in Gradient Echo Flip Angle Flip Angle Flip Angle Flip Angle Flip Angle
Scan Measurement Time Acquisition Time, TA Acquisition Time Acquisition Time Scan time Acquisition Time
Distance Between Slices Distance Factor (% of slice thickness) Gap Gap Slice Interval Gap
Shifting Slices Off Center Off-center Shift Off-center FoV Off-center FOV Off-center FOV Phase and frequency shift
Field of View (FoV) FoV [mm] FoV [cm] FOV FOV FOV
Rectangular FoV FoV Phase/Rectangular FoV Partial FoV (PFoV) Rectangular FOV Rectangular FOV Rectangular FOV
Bandwidth Bandwidth [Hz/Px] Receive Bandwidth [kHz] Fat/water shift Bandwidth Bandwidth
Variable Bandwidth Optimized bandwidth Variable Bandwidth Optimized Bandwidth Variable Bandwidth Matched Bandwidth
Frequency Oversampling Oversampling Anti-Aliasing Frequency oversampling Frequency oversampling Frequency wrap suppresion
Phase Oversampling Phase Oversampling No Phase Wrap Fold over suppression Anti-wrap Phase wrap suppression
Segmented k-Space Lines/Segments Views per segment Views/segment   Segments
Time Delay/Block k-space Time Delay Intersegment Delay TD   TD
Half Fourier Imaging Half Fourier ۱/۲ NEX; fractional NEX Half scan Half scan AFI
Partial Echo Asymmetric Echo Partial Echo Partial echo Half echo Matched bandwidth
Gradient Moment Nulling GMR/Flow Comp Flow Comp Flow Comp/FLAG GR FC
Ramped RF Pulse TONE Ramped Pulse TONE SSP ISCE
Magnetization Transfer Contrast MTC; MTS MTC MTC MTC SORS-STC
Prep Pulse – Chemically Fat Sat Fat Sat/Chem Sat SPIR FAT SAT MSOFT
Water Excitation Water Excitation Proset Water excitation PASTA
Fat-Water separation DIXON IDEAL   Fat Sep  
Prep Pulse – Spatially Presat SAT REST Pre sat Pre sat
Moving Sat Pulse Travel Sat; Tracking Sat Walking Sat Travel REST Sequential Pre Sat BFAST
Scan Synchronization with ECG ECG Triggered Cardiac Gated/Triggering ECG triggered/VCG ECG triggered Cardiac Gated
Delay after R-Wave Trigger Delay; TD Trigger Delay; TD Trigger Delay; TD Delay time Trigger Delay; TD
Respiratory Gating Respiratory Gated Respiratory Comp Trigger/ PEAR MAR Respiratory Gated
Multi-Channel RF Coil Sensitivity Normalization Prescan Normalize PURE CLEAR NATURAL  
Central k-space Filling Arterial Visualization Elliptical Scanning Elliptic Centric CENTRA PEAKS DRKS

 

 

 

تهیه کننده: جناب آقای جمله

2 thoughts on “جدول اصطلاحات مورد استفاده در هر یک از شرکت های سازنده ی دستگاه های MRI

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *