Three- dimentional ASL

Arterial Spin Labeling (ASL) تکنیک Three- dimentional ASL یک روش کاملا غیر تهاجمی برای محاسبه جریان خون مغز یا CBF در کل مغز می باشد. در این تکنیک از توالی پالسی Three- dimentional Spiral FSE با علامت گذاری خون استفاده می شود. مکانیسم این تکنیک بدین صورت است که به…

T1 FLAIR BLADE

سکانس T1‌ اسپین اکو یکی از پر کاربرد ترین سکانس های تصویربرداری MR می باشد. با این حال این سکانس تا حد زیادی مستعد آرتیفکت هایی چون آرتیفکت حرکتی و جریان و پذیرفتاری مغناطیسی بوده که موجب افت کیفیت تصاویر و حتی گاهی شبیه سازی پاتولوژی می شود. یکی از…

QISS: Quiescent Interval Single-Shot

بیش از ۲۰۰ ملیون نفر در سراسر دنیا از بیماری های عروق محیطی رنج می برند. کانترا اندیکاسیون های ماده ی کنتراست استفاده از آن را برای تعدا کثیری از این بیماران دچار چالش کرده است، با استفاده از سکانس تصویربرداری QISS در سیستم زیمنس می توان به این محدودیت…

طرح ریزی انجام یک MRI هیپوفیز یا سلا تورسیکا

غده ی هیپوفیز شامل دو لوب است که از نظر فیزیولوژیک و آناتومیک تفاوت هایی دارند. لوب قدامی یا آدنو هیپوفیز و لوب خلفی یا نوروهیپوفیز. هر دو لوب درون سلا تورسیکا قرار دارند. ظاهر غده ی هیپوفیز بستگی به سن و جنسیت فرد دارد. در نوزادان در تصاویر T1…
DIR (Double inversion recovery):   این تکنیک یکی ازانواع تکنیک های IR است که از دو پالس معکوس کننده ۱۸۰ درجه استفاده  می کند.با استفاده از انتخاب مناسب زمان های TI1 وTI2 می توان همزمان سیگنال دو بافت مختلف (به طور مثال CSF وWM) را سرکوب کرد.در شکل زیر دیاگرام…