Amide Proton Transfer weighted imaging: Advancement in molecular Tumor diagnosis

امروزه اگرچه ام آر آی یک Gold standard  برای  تصویربرداری نورو-انکولوژیک است  ولی دقت آن در درجه بندی تومور و بررسی درمان باید بیش از قبل بهبود یابد . (Amide proton transfer weighted: APTW)  یک روش تصویربرداری  جدید , منحصربه فرد و بدون نیاز به تزریق ماده حاجب است که…

LIVER LAB

An Efficient Workflow For Quantifying Hepatic Lipid And Iron Deposition Using Liver Lab   مقدمه طی دهه های گذشته تصویربرداری MRI توانایی فوق العاده ای را در آشکارسازی و اندازه گیری بیماری منتشر کبد(diffuse liver disease) از خود نشان داده است که اولین کاربرد آن در ارزیابی hepatic steatosis و…
GRE مخفف  واژه های gradient recalled echo است. گرادیان اکو با به کارگیری یک جفت پالس گرادیانی که برای دفازه کردن و سپس هم فاز کردن سیگنال به کار می روند تولید می شود. فرایند همفاز کردن توسط گرادیان در این سکانس سیگنال تشکیل می دهد. این اکو توسط گرادیان…

فضای K: ارتباط بین فضای K و تصویر

همانطور که می دانید مرکز فضای K شامل اطلاعات درباره ی پایین ترین فرکانس های فضایی و حاشیه ی این فضا شامل بالاترین فرکانس های فضایی است. اما مهم است بدانیم که مرکز فضای K نشان دهنده ی  محتوای تصویر در مرکز تصویر نیست. فرکانس های فضایی پایین موجود در…

T1 FLAIR BLADE

سکانس T1‌ اسپین اکو یکی از پر کاربرد ترین سکانس های تصویربرداری MR می باشد. با این حال این سکانس تا حد زیادی مستعد آرتیفکت هایی چون آرتیفکت حرکتی و جریان و پذیرفتاری مغناطیسی بوده که موجب افت کیفیت تصاویر و حتی گاهی شبیه سازی پاتولوژی می شود. یکی از…
1 2 3 9