زمان اسکن در اسپین اکو

فرمول زمان اسکن در سکانس پالسی اسپین اکو مطابق شکل زیر است: ابتدا در مورد پارامتر TR بحث می کنیم: همان طور که همگی مطلع هستیم TR از عوامل تاثیر گذار روی زمان اسکن در اکثر سکانس های پالسی است. TR به معنای فاصله ی زمانی بین دو پالس RF…

کنتراست تصویر در اسپین اکو

دو پارامتر اصلی قابل کنترل در سکانس پالسی اسپین اکو برای تعیین وزن تصویر TR و TE هستند. در این مطلب نشان خواهیم داد چگونه با ایجاد تغییر در این پارامتر ها وزن T1 یا T2 در اسپین اکو به دست می آید. استفاده از TR برای تعیین کنتراست T1:…

FOV vs resolution

شاید  پارامترهایی همچون FOV read و FOV phase و phase resolution و base resolution در دستگاه MRI برای برخی کارشناسان نا آشنا و نا مفهوم باشد. برای درک بهتر این مسئله به این مطلب توجه نمائید: در ابتدا بیائید ببینیم رزولوشن یا قدرت تفکیک فضایی چیست: قدرت تفکیک فضایی توانایی…

Spin Echo

بسیاری از سکانس پالسی مورد استفاده در MRI بر پایه ی سکانس پالسی اسپین اکو هستند. در این بخش به نحوه ی تشکیل اسپین اکو خواهیم پرداخت. در این سکانس ابتدا یک پالس RF با زاویه چرخش ۹۰ درجه به مقطع مورد نظر ارسال می شود و ممان مغناطیسی طولی…

Four Dimentional TRAK

   بهبود کیفیت آنژیوگرافی در ام آر آی فیلیپس   MRI  حساسیت کمتری نسبت به آنژیوگرافی در ارزیابی  AVM  ( ناهنجاریهای شریانی وریدی ) دارد. برای یافتن شریانهای تغذیه کننده و وریدهایی که خون را منتقل میکنند  تا بحال از آنژیوگرافی استفاده میشود که روش هجومی میباشد . مهمترین دلیل…