MR TOUCH 2

تکنیک MR TOUCH شامل سکانس تصویربرداری ویژه و نیز قطعات سخت افزاری مربوط به MR Elastography می باشد. در این روش می توان میزان سختی و قوام بافت های مختلف در بدن را اندازه گیری کرد. یکی از پرکاربردترین موارد الاستوگرافی، بررسی کبد به منظور بررسی فیبروز کبدی می باشد.…

IDEALIQ

این پروتکل یک توالی ۳D LAVA Flex  بصورت  Multi Echo است که بر اساس پدیده دیکسون تصاویر In Phase، Out of Phase،  Water، و Fat را در چند اکوی متفاوت تهیه می نماید. علاوه بر این تصاویر، پروتکل به صورت خودکار بر اساس اطلاعات خاصل از اکوهای مختلف، بازسازی های…

MNS

در حالت عادی فرکانس تصویربرداری در MRI بر روی فرکانس رزونانس هیدروژن معادل ۶۴MHz تنظیم شده است. با این حال در برخی موارد می توان با تغییر فرکانس سیستم به بررسی هسته اتم های دیگری پرداخت. در سکانس های خانواده MNS به بررسی طیف سنجی اتم های مختلف پرداخته می…

FOCUS

تکنیک FOCUS یک تکنیک جمع آوری اطلاعات در تصویربرداری دیفیون است که به منظور کاهش بهم ریختگی تصویر، افزایش رزولوشن فضایی، و کاهش زمان اسکن ارائه شده است. در این روش، تحریک ناحیه تصویربرداری بصورت انتخابی صورت گرفته، و در نتیجه می توان در این تکنیک Phase FOV را بدون…

Quantitative susceptibility mapping

تصویربرداری کمی پذیرفتاری مغناطیسی-QSM این روش بر پایه اصول تصویر برداری SWI بنا نهاده شده است. در این روش با استفاده از یک سکانس ۳D GRE T2* مولتی اکو تغییرات پذیرفتاری بافت های مختلف در طول زمان اکو های متوالی ثبت میگردد و با استفاده از تصاویر فاز بدست آمده…