طرح ریزی انجام یک MRI مغز با پروتکل مخصوص برای بیماران مبتلا به epilepsy

  اندیکاسیون های انجام MRI مغز با پروتکل مخصوص برای بیماران مبتلا به epilepsy: شروع تشنج های جزئی در هر سنی تشنج عمومی و غیر خاص در سال اول زندگی یا بزرگسالی دشواری در کنترل تشنج ها با اولین خط دارویی آنتی اپیلپتیک (AEDs) از دست دادن کنترل تشنج و…

طرح ریزی انجام یک MRI هیپوفیز یا سلا تورسیکا

غده ی هیپوفیز شامل دو لوب است که از نظر فیزیولوژیک و آناتومیک تفاوت هایی دارند. لوب قدامی یا آدنو هیپوفیز و لوب خلفی یا نوروهیپوفیز. هر دو لوب درون سلا تورسیکا قرار دارند. ظاهر غده ی هیپوفیز بستگی به سن و جنسیت فرد دارد. در نوزادان در تصاویر T1…
1 2 3 5